Mechanizmy oddziaływania oligomerów peptydowego kwasu nukleinowego z biologicznie ważnymi motywami RNA

Kierownik projektu: Okres: 2013 - 2016
Finansowanie: OPUS, NCN