Kwantowe systemy łączności optycznej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Konrad Banaszek Okres: 2016 - 2019
Finansowanie: TEAM I, FNP
Opis:

Projekt ma za zadanie rozwój nowych idei w komunikacji optycznej z wykorzystaniem ostatnich odkryć w dziedzinach kwantowej teorii informacji i optyki kwantowej. Opiera się on na pomyśle przeformułowania protokołów komunikacji klasycznej na problem dekodowania dla nieortogonalnych stanów kwantowych opisujących indywidualne symbole wejściowe w przeciwieństwie do przesyłania informacji za pomocą klasycznych wielkości takich jak natężenie, faza lub kwadratury, których konwencjonalne pomiary są ograniczone szumem śrutowym. Tak ogólne ujęcie problemu pozwala na badanie możliwości zwiększenia przepustowości kanałów optycznych dzięki zmniejszeniu poziomu błędów i uzyskaniu tzw. superaddytywności dostępnej informacji poprzez wykorzystanie pomiarów kolektywnych.

Quantum Technologies Laboratory