Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych – GraphESol

Kierownik projektu: Joanna Kargul, dr hab., prof. UW Okres: 2016 - 2018
Finansowanie: współpraca dwustronna Polsko-Turecka, NCBiR