Komora do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej przeznaczona do badań materiałów wysoce reaktywnych

Kierownik projektu: dr Karol Fijałkowski Okres: 2017 - 2019
Finansowanie: NCBiR, TANGO, NCN
Karol Fijałkowski