Komora do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej przeznaczona do badań materiałów wysoce reaktywnych

Kierownik projektu: dr Karol Fijałkowski Okres: 2017 - 2022
Finansowanie: NCBiR - TANGO 2, NCN
Opis:

Celem niniejszego projektu (TANGO 2) jest rozwój technologii komory do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej przeznaczonej do badań materiałów wysoce reaktywnych. Niezbędne jest opracowanie strategii rozwoju technologii i jej wykorzystania gospodarczego w oparciu o aktualne analizy rynkowe. Istotne może się okazać nawiązanie porozumień gospodarczych z jednym z międzynarodowych koncernów oferujących aparaturę elektrochemiczną. Równie ważne będzie przedłużenie ochrony patentowej w USA, UE i Japonii. W dłuższej perspektywie niezbędne będzie opracowanie prototypu operacyjnego.

Karol Fijałkowski