Historia ewolucyjna dwóch gatunków norników w późnym plejstocenie i holocenie. Rekonstrukcja reakcji populacji na zmiany klimatu z wykorzystaniem antycznego DNA i datowań radiowęglowych

Kierownik projektu: dr Mateusz Baca Okres: 2016 - 2019
Finansowanie: SONATA, NCN