Gruboziarnista dynamika molekularna termometrów RNA w podwyższonej temperaturze

Kierownik projektu: Filip Leonarski, mgr Okres: 2012 - 2014
Finansowanie: PRELUDIUM, NCN