Granica lasu wschodnich Andów w ostatnich 30 latach – analiza globalna w kontekście adaptacji Amazonii do zmian klimatycznych.

Kierownik projektu: dr Przemysław Żelazowski Okres: 2015 - 2019
Finansowanie: NCN
Opis:

Od połowy lat 70. tropikalne lasy równikowe znajdują się pod wpływem silnego ocieplenia klimatu, wynoszącego średnio 0,26 stopnia Celsjusza na dekadę. Oczekiwanym rezultatem jest zmiana w rozmieszczeniu gatunków. Hipotezę tę potwierdzają badania ukazujące zarówno paleoekologiczne, jak i nowoczesne zmiany zasięgu. Podobnie można spodziewać się, że zasięg lasu wschodnich Andów (ZLWA), i jednocześnie zachodnia granica lasu amazońskiego, będzie przesuwać się w górę wraz z drzewami „migrującymi” zgodnie z ich niszą klimatyczną. Jednakże, pomimo faktu, że ostatnie badania z wnętrza lasów andyjskich rzeczywiście wykazują migrację gatunków drzew, ogólne dowody naukowe dla całej granicy (około 3000 km) są niejednoznaczne. Główne cele tego projektu są następujące: (i) stworzenie zestawu przestrzennie ciągłych reprezentacji EATL w ciągu ~30 lat, (ii) sprawdzenie, czy lokalizacja EATL zmieniła się w tym okresie oraz (iii) zbadanie mechanizmów odpowiedzialnych za dynamikę EATL. Wstępne wyniki zostały przedstawione na Europejskiej Konferencji Ekologii Tropikalnej w Paryżu (26-29 marca 2018 r.).

Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska