Czasorozdzielcza N-wymiarowa spektroskopia dla monitorowania procesów fizycznych i chemicznych

Kierownik projektu: Okres: 2016 - 2018
Finansowanie: OPUS, NCN
Laboratorium Spektroskopii NMR