Centrum Nowych Technologii ‚Ochota’ Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik projektu: brak Okres: 2012 - 2015
Finansowanie: POIŚ 13.1