BIS-TRIS. Teoretyczne modelowanie redox-dostrajalnych dwu- i trój-heterometalicznych kompleksów metali przejściowych w roli urządzeń dla elektroniki molekularnej

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Szarek Okres: 2016 - 2019
Finansowanie: OPUS, NCN