Badanie własności dynamicznych i fizyko-chemicznych reduktazy pterydynowej 1 ludzkich pasożytów z rodziny świdrowców oraz oddziaływań z substratami i lekami z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego

Kierownik projektu: dr Joanna Panecka Okres: 2017 - 2018
Finansowanie: SONATA, NCN