Badanie heterogenności i plastyczności macierzystych komórek rakowych i ich roli w progresji nowotworów głowy i szyi

Kierownik projektu: Agnieszka Kobielak, dr Okres: 2016 - 2018
Finansowanie: OPUS, NCN