Badania w kierunku zrozumienia losu egzogennie dostarczonego mRNA w komórce

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Sikorski Okres: 2019 - 2022
Finansowanie: SONATA