Analiza przebiegu reakcji degradacji rutenowych katalizatorów metatezy

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Młodzikowska Okres: 2019 - 2021
Finansowanie: PRELUDIUM