Sławomir Karwowski

e-mail: s.karwowski@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43630
pokój: 04.47
administracja: Finanse i środki trwałe