dr Michał Wrzesiński

e-mail: m.wrzesinski@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43621
pokój: 04.107
administracja: Dział projektów