mgr Marta Ląkocy

e-mail: m.lakocy@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43680
pokój: 04.103
administracja: Dział kadr