Marcin Gdyra

e-mail: m.gdyra@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43677
pokój: 04.57
administracja: Infrastructure Department

Kierownik ds. inwestycyjno-budowlanych