Łukasz Kozłowski

e-mail: portier@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43701
administracja: Recepcja