Katarzyna Świerkula

e-mail: k.swierkula@cent.uw.edu.pl