Grzegorz Borowiecki

e-mail: g.borowiecki@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43691
pokój: 04.65
administracja: Infrastructure Department