dr Michał Świerniak

e-mail: m.swierniak@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43694
pokój: 05.106