dr Mikołaj Chromiński

e-mail: m.chrominski@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43775/ 32342
pokój: 06.43

Laboratorium Chemii Biologicznej (Postdoctoral Fellow)