dr Łukasz Kniżewski

e-mail: lukas@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 40839
pokój: 2160 (II siedziba)