dr Karol Fijałkowski

e-mail: k.fijalkowski@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 40815
pokój: 3159 (Geologia)
Karol Fijałkowski (Kierownik projektu)