dr inż. Cezary Samojłowicz

e-mail: c.samojlowicz@cent.uw.edu.pl
pokój: 02.52

Główny specjalista do spraw technicznych