dr Bożena Koziarska-Glinka

e-mail: b.koziarska-glinka@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43640
pokój: 04.107
administracja: Dział projektów