Justyna Zawada

e-mail: hr@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43601
pokój: 04.109
administracja: Dział kadr