Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska

Laboratorium zajmuje się badaniem środowiska poprzez analizę danych satelitarnych oraz ich integrację z modelami procesów biologicznych, fizycznych i chemicznych. Nasze zainteresowania dotyczą różnych skal geograficznych: od całej Ziemi do pojedynczych pól uprawnych.

Obecnie w Laboratorium realizowane są następujące projekty:

  • Granica lasu wschodnich Andów w ostatnich 30 latach – analiza globalna w kontekście adaptacji Amazonii do zmian klimatycznych. 2015 – 2018, NCN (Sonata)
  • LandCor – oprogramowanie do korekcji atmosferycznej optycznych danych satelitarnych typu Landsat / Sentinel 2
  • Opracowanie globalnego zbioru lokalnych charakterystyk zmian klimatycznych w oparciu o zbiór wyników Modeli Globalnej Cyrkulacji CMIP5 na potrzeby symulatora klimatu i pogody IMOGEN (Integrated Model Of Global Effects of climatic aNomalies)
  • Analiza danych satelitarnych na potrzeby badań w dziedzinie biologii ewolucyjnej (we współpracy z Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście)
  • Wsparcie merytoryczne serwisu SatAgro (bieżący monitoring satelitarny indywidualnych pól uprawnych)
dr Przemysław Żelazowski
e-mail: p.zelazowski@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43665
pokój: 02.54

Dr Przemysław Żelazowski jest adiunktem w Centrum Nowych Technologii (CeNT) Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się interdyscyplinarnymi zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy roślinnością (lasy, uprawy) a ich środowiskiem, również w skali całej Ziemi. Dr Żelazowski obszernie korzysta z technik teledetekcji satelitarnej i rozwija je. W 2010 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Oxfordzkim (Instytut Zmian w Środowisku). Wcześniej ukończył tam studia magisterskie oraz Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na UW. Przed CeNT UW pracował dla takich instytucji jak Met Office Hadley Centre w Wielkiej Brytanii, FAO ONZ i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dr Żelazowski jest także założycielem i dyrektorem zarządzającym spółki SatAgro (usługa satelitarnego monitoringu dla indywidualnych gospodarstw) i GeoPulse (spin-off Uniwersytetu Warszawskiego; monitoring upraw w skali regionu).

 

Publikacje

Zelazowski P., Huntingford C., Mercado L. M., Schaller N. (2018). Climate pattern-scaling set for an ensemble of 22 GCMs – adding uncertainty to the IMOGEN version 2.0 impacts system. Geosci. Model Dev., 11, 541-560

Mercado L., Medlyn B., Huntingford C., Oliver R., Clark D., Sitch S., Zelazowski P., Kattge J., Harper A., Cox P. (2018) Large sensitivity in land carbon storage due to geographical and temporal variation in the thermal response of photosynthetic capacity. New Phytologist, 218(4), 1462-1477

Arnell NW, et al. (2016). The impacts of climate change across the globe: A multi-sectoral assessment, Climatic Change 134: 457-474

Arnell NW, et al. (2016). Global-scale climate impact functions: the relationship between climate forcing and impact, Climatic Change 134: 475-487

Cole E. F., P. R. Long, Zelazowski P., Szulkin M., Sheldon B. C. (2015). Predicting bird phenology from space: satellite-derived vegetation green-up signal uncovers spatial variation in phenological synchrony between birds and their environment. Ecology and Evolution 5(21): 5057-5074

Szulkin M., Zelazowski P., Marrot P., Charmantier A. (2015). Application of High Resolution Satellite Imagery to Characterize Individual-Based Environmental Heterogeneity in a Wild Blue Tit Population. Remote Sensing 7(10): 13319.

Malhi Y, Gardner T. A., Goldsmith G. R, Silman M. R., Zelazowski P. (2014). Tropical forests in the Anthropocene. Annu. Rev. Env. Resour., 39: 125-159

Huntingford C., Zelazowski P., et al. (2013). Simulated resilience of tropical rainforests to CO2-induced climate change. Nature Geoscience 6: 268–273

Feeley K. J., Malhi Y., Zelazowski P., Silman M. (2012). The relative importance of deforestation, precipitation change, and temperature sensitivity in determining the future distributions and diversity of Amazonian plant species. Global Change Biology 18, 2636–2647

Zelazowski P., Sayer A. M., Grainger R. G., Thomas G. E. (2011). Reconciling satellite-derived atmospheric properties with fine-resolution land imagery: Insights for atmospheric correction. J. Geophys. Res. 116, D18308

Bradley A., Gerard F., Barbier N., Weedon G. P., Anderson L. O., Huntingford C., Aragão L. E. O. C., Zelazowski P. (2011). Arai E. Relationships between phenology, radiation and precipitation in the Amazon region. Global Change Biology 17, 2245–2260

Zelazowski P., Malhi Y., Huntingford C., Sitch S., Fisher J. B. (2010). Changes in the potential distribution of humid tropical forests on a warmer planet. Phil. Trans. R. Soc. A 369: 137-160

Huntingford C. et al. (2010). IMOGEN: An intermediate complexity model to evaluate terrestrial impacts of a changing climate. Geosciences Model Development 3: 679–687, 2010

Malhi Y., Aragão L. E. O. C., Galbraith D., Huntingford C., Fisher R., Zelazowski P., Sitch S., McSweeney C., and Meir P. (2009). Exploring the likelihood and mechanism of a climate change-induced dieback of the Amazon rainforest. PNAS 106(49): 20610-20615

Phillips O. et al. (2009). Drought Sensitivity of the Amazon Rainforest. Science 323(5919): 1344-1347.

Szulkin M., Zelazowski P., Nicholson G., Sheldon B.C. (2009). Inbreeding avoidance under different null models of random mating in the great tit. J. Anim. Ecol 78: 778 – 788

 

 


Climate pattern-scaling set for an ensemble of 22 GCMs – adding uncertainty to the IMOGEN version 2.0 impact system.
Zelazowski, P., Huntingford, C., Mercado, L. M., & Schaller, N. (2018).
Geoscientific Model Development, 11(2), 541.
Large sensitivity in land carbon storage due to geographical and temporal variation in the thermal response of photosynthetic capacity
Mercado, L. M., Medlyn, B. E., Huntingford, C., Oliver, R. J., Clark, D. B., Sitch, S., ... & Cox, P. M. (2018).
New Phytologist, 218(4), 1462-1477
Predicting bird phenology from space: satellite‐derived vegetation green‐up signal uncovers spatial variation in phenological synchrony between birds and their environment.
Cole, E. F., Long, P. R., Zelazowski, P., Szulkin, M., & Sheldon, B. C. (2015).
Ecology and evolution, 5(21), 5057-5074.
Application of high resolution satellite imagery to characterize individual-based environmental heterogeneity in a wild Blue Tit population.
Szulkin, M., Zelazowski, P., Marrot, P., & Charmantier, A. (2015).
Remote Sensing, 7(10), 13319-13336.
Aktualnie brak nowych ofert pracy