Laboratorium Katalizy Asymetrycznej

Celem badań w Laboratorium Katalizy Asymetrycznej jest opracowanie nowych metod syntetycznej chemii organicznej. Nasze badania koncentrują się na wykorzystaniu efektywnych katalizatorów chiralnych, których użycie pozwala otrzymywać związki chemiczne w wysokich nadmiarach enancjomerycznych, co stanowi podstawowy warunek dla współczesnych zastosowań farmaceutycznych.

Nasza praca obejmuje swoim zasięgiem zagadnienia z trzech obszarów chemii: organokatalizy asymetrycznej, chemii metaloorganicznej oraz modelowania obliczeniowego. Jesteśmy w szczególności zainteresowani nowymi reakcjami chemicznymi promowanymi przez dwie klasy katalizatorów nukleofilowych: N-heterocykliczne karbeny (NHC) oraz fosfiny. Ważnym kierunkiem naszych badań jest również rozwój reakcji wykorzystujących katalizę kooperatywną, angażującą jednocześnie często ortogonalne reaktywności katalizatorów nukleofilowych oraz kompleksów metali przejściowych. Wspólne użycie dwóch odmiennych klas katalizatorów w jednej reakcji pozwala na dokonywanie transformacji chemicznych nieosiągalnych w przypadku zastawania tych katalizatorów oddzielnie. W naszej pracy wykorzystujemy także współczesne metody obliczeniowe do badania mechanizmów reakcji i wyjaśniania różnych selektywności charakteryzujących procesy katalityczne, oraz w celu projektowania nowych bardziej wydajnych katalizatorów chiralnych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej Grupy, gdzie można zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat naszych badań.

PhD Marcin Kałek
e-mail: m.kalek@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43730
pokój: 02.102

EDUCATION AND PROFESSIONAL EXPERIENCE

2016–present Assistant Professor
University of Warsaw, Centre of New Technologies
Jun 2015–Sep 2015 Researcher
Stockholm University, Department of Organic Chemistry
2013–2015 Postdoctoral Fellow
California Institute of Technology, Division of Chemistry and Chemical Engineering
(with Prof. Gregory C. Fu)
2011–2013 Postdoctoral Fellow
Stockholm University, Department of Organic Chemistry
(with Prof. Fahmi Himo)
2006–2011 Ph.D. Student
Stockholm University, Department of Organic Chemistry
(with Prof. Jacek Stawinski)
Jan 2006–Sep 2006 Marie Curie Early Stage Research Training Fellow
University of Southern Denmark, Nucleic Acid Center
(with Prof. Jesper Wengel)
2002–2005 M.Sc. Student
University of Warsaw, Centre for Interfaculty Individual Studies in Mathematical
and Natural Sciences (with Prof. Jacek Jemielity)

 

SELECTED AWARDS

2017 Minister of Science and Higher Education Fellowship for Outstanding Young Scientists
2012 Swedish Reasearch Council International Postdoc Fellowship
2009 AstraZeneca Nils Löfgren Memorial Award
2005 Marie Curie Fellowship for Early Stage Research Training
2004 Minister of Education Award for Outstanding Achievements during Undergraduate Studies
2002 Minister of Education Award for Outstanding Achievements during High School Education
2002 4th Place and a Gold Medal on the 34th International Chemistry Olympiad, Groningen, the Netherlands

Organocatalytic Group Transfer Reactions with Hypervalent Iodine Reagents
Ghosh, M. K., Rajkiewicz, A. A., & Kalek, M. (2019).
Synthesis, 51(02), 359-370.
Mechanistic Insight into Enantioselective Palladium-Catalyzed Oxidative Carbocyclization–Borylation of Enallenes
Qiu, Y., Mendoza, A., Posevins, D., Himo, F., Kalek, M., & Bäckvall, J. E. (2018).
Chemistry-A European Journal, 24(10), 2433-2439.
Elucidation of Mechanisms and Selectivities of Metal-Catalyzed Reactions Using Quantum Chemical Methodology
Santoro, S., Kalek, M., Huang, G., & Himo, F. (2016)
Accounts of Chemical Research, 49(5), 1006-1018.
Aktualnie brak nowych ofert pracy