Laboratorium Metodologii Syntezy Chemicznej

Celem badań w Laboratorium Metodologii Syntezy Chemicznej jest opracowanie nowych, wydajnych metod syntetycznej chemii organicznej.

Obecnie naszym głównym obszarem zainteresowań jest zastosowanie związków jodu hiperwalencyjnego, którego wyjątkowe właściwości pozwalają na przeprowadzanie zaawansowanych reakcji utleniania, tworzących nowe wiązania chemiczne i znacznie zwiększających złożoność molekularną. Reakcje te obejmują procesy transferu grup, w których podstawnik jest przenoszony ze stechiometrycznego odczynnika jodowego na organiczny akceptor, jak również utleniania, prowadzone z użyciem katalitycznej ilości związku zawierającego jod. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy także badania nad wykorzystaniem energii elektrycznej do napędzania reakcji utleniania substratów organicznych, z udziałem jodoarenów jako elektrokatalizatorów.

Ważnym elementem naszej pracy są też badania mechanizmów reakcji chemicznych, które prowadzimy zarówno za pomocą metod doświadczalnych jak i obliczeniowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego Laboratorium, gdzie można zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat naszych badań.

dr hab. Marcin Kałek
e-mail: m.kalek@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43730
pokój: 03.45

 

Edukacja i doświadczenie zawodowe

2016 – obecnie Adiunkt, kierownik Laboratorium Metodologii Syntezy Chemicznej

Uniwersytetu Warszawski, Centrum Nowych Technologii

2013 – 2015 Staż podoktorski w grupie prof. Gregory C. Fu

California Institute of Technology, Division of Chemistry and Chemical Engineering

2011 – 2015 Staż podoktorski w grupie prof. Fahmi Himo

Stockholm University, Department of Organic Chemistry

2006 – 2011 Studia doktoranckie w grupie prof. Jacka Stawińskiego

Stockholm University, Department of Organic Chemistry

01/2006 – 09/2006 Stypendium Marie Curie Early Stage Research Training w grupie prof. Jesper Wengel

University of Southern Denmark, Nucleic Acid Center

2002 – 2005 Studia magisterskie

Uniwersytet Warszawski, Kolegium MISMaP/Wydział Chemii

 

Wybrane nagrody i wyróżnienia

2020 Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe
2018 Nagroda Naukowa Fundacji im. Prof. Mieczysława Mąkoszy
2017 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
2012 Stypendium Szwedzkiej Rady Naukowej na zagraniczny staż podoktorski
2009 Nagroda im. Nilsa Löfgrena firmy AstraZenecka
2005 Stypendium Fundacji Marie Curie w programie Early Stage Research Training

Group Leader:
dr hab. Marcin Kałek


Postdoctoral Fellows:
dr Ajit Jha
dr Somayyeh Sarvi Beigbaghlou
dr Bernard Sebastine

PhD students:
mgr Natalia Wojciechowska
mgr Robert S. Yafele

Students:

lic. Ireneusz Tomczyk

lic. Kacper Szczepański

Szymon Różański

Synthesis of aryl sulfides by metal-free arylation of thiols with diaryliodonium salts under basic conditions
Sudeep Sarkar, Natalia Wojciechowska, Adam A. Rajkiewicz, Marcin Kałek
Eur. J. Org. Chem.
Second generation of nucleotide analogues
Justyna Gołębiewska, Agnieszka Bartoszewicz, Marcin Kałek, Jacek Stawiński
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements
Benzoxazepine-Derived Selective, Orally Bioavailable Inhibitor of Human Acidic Mammalian Chitinase
Andryianau, G., Kowalski, M., Piotrowicz, M. C., Rajkiewicz, A. A., Dymek, B., Sklepkiewicz, P. L., ... & Mazur, M. (2020)
ACS Medicinal Chemistry Letters, 11(6), 1228-1235
Mg2+-Dependent Methyl Transfer by a Knotted Protein: A Molecular Dynamics Simulation and Quantum Mechanics Study
Kałek, M., Perlińska, A., Sułkowska, J. (2020)
ACS Catalysis (10), 8058-8068
Mechanism of iodine(III)-promoted oxidative dearomatizing hydroxylation of phenols: evidence for radical-chain pathway
Kałek, M., Kraszewski, K., Tomczyk, I., Bieńkowski, K., Solarska, R. (2020)
Chem. Eur. J. (26), 11584-11592
Transition Metal-Free and Regioselective Vinylation of Phosphine Oxides and H-Phosphinates with VBX reagents
Castoldi, L., Rajkiewicz, A. A., & Olofsson, B. (2020)
Chemical Communications, 56(92), 14389-14392
Organocatalytic Group Transfer Reactions with Hypervalent Iodine Reagents
Ghosh, M. K., Rajkiewicz, A. A., & Kalek, M. (2019).
Synthesis, 51(02), 359-370.
Transition metal‐free aryl‐aryl cross‐coupling: C–H arylation of 2‐naphthols with diaryliodonium salts
Ghosh, M. K., Rzymkowski, J., & Kalek, M. (2019)
Chemistry-A European Journal, 25(41), 9619-9623
Mechanistic Insight into Enantioselective Palladium-Catalyzed Oxidative Carbocyclization–Borylation of Enallenes
Qiu, Y., Mendoza, A., Posevins, D., Himo, F., Kalek, M., & Bäckvall, J. E. (2018).
Chemistry-A European Journal, 24(10), 2433-2439.
Elucidation of Mechanisms and Selectivities of Metal-Catalyzed Reactions Using Quantum Chemical Methodology
Santoro, S., Kalek, M., Huang, G., & Himo, F. (2016)
Accounts of Chemical Research, 49(5), 1006-1018.