Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka

Celem badań zespołu jest znalezienie zmian genetycznych odpowiedzialnych za dziedziczenie i rozwój nowotworów człowieka. Wykorzystując nowoczesne narzędzia analizy genetycznej, w tym sekwencjonowanie nowej generacji, poszukujemy w genomie człowieka mutacji predysponujących do powstawania nowotworów.

Równocześnie badamy funkcję nowych genów z klasy regulatorowych RNA, w tym mikroRNA, których zaburzona ekspresja lub sekwencja może prowadzić do zmian molekularnych inicjujących proces nowotworzenia. Analizując we krwi poziom ekspresji związanych z nowotworami mikroRNA, jesteśmy w stanie znacznie wcześniej postawić diagnozę, często również określić możliwą odpowiedź terapeutyczną, co stanowi podstawę medycyny spersonalizowanej. Zespół ma charakter interdyscyplinarny – pracują w nim lekarze, genetycy, biolodzy molekularni i bioinformatycy.

Najnowsze publikacje zespołu:

  • Lakshmanan A, Wojcicka A, Kotlarek M, Zhang X, Jazdzewski K, Jhiang SM, MicroRNA-339-5p modulates Na+/I- symporter-mediated radioiodide uptake, Endocr Relat Cancer 2015, 22(1):11-21
  • Wojcicka A, Swierniak M, Kornasiewicz O, Gierlikowski W, Maciag M, Kolanowska M, Kotlarek M, Gornicka B, Koperski L, Niewinski G, Krawczyk M, Jazdzewski K. Next generation sequencing reveals microRNA isoforms in liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Int J Biochem Cell Biol 2014; 53:208-17
  • Wojcicka A, Czetwertynska M, Swierniak M, Długosinska J, Maciag M, Czajka A, Dymecka K, Kubiak A, Kot A, Ploski R, de la Chapelle A, Jazdzewski K. Variants in the ATM-CHEK2-BRCA1 axis determine genetic predisposition and clinical presentation of papillary thyroid carcinoma. Genes Chromosomes Cancer 2014; 53(6):516-23
  • Wojcicka A, de la Chapelle A, Jazdzewski K. MicroRNA-related sequence variations in human cancers. Hum Genetics 2014; 133(4):463-9
Group Leader:
The rs2910164 Genetic Variant of miR-146a-3p Is Associated with Increased Overall Mortality in Patients with Follicular Variant Papillary Thyroid Carcinoma
Kotlarek, M., Kubiak, A., Czetwertyńska, M., Świerniak, M., Gierlikowski, W., Kolanowska, M., ... & Wójcicka, A. (2018).
International journal of molecular sciences 19, no. 3 (2018): 655
MicroRNA Analysis Using Next-Generation Sequencing
Kolanowska, M., Kubiak, A., Jażdżewski, K., & Wójcicka, A. (2018).
In miRNA Biogenesis (pp. 87-101)
MicroRNA Analysis Using the Quantitative Real-Time PCR Reaction
Kotlarek, M., Kubiak, A., Jażdżewski, K., & Wójcicka, A. (2018).
In miRNA Biogenesis (pp. 69-85). Springer, New York, NY
Bezafibrate Upregulates Mitochondrial Biogenesis and Influence Neural Differentiation of Human-Induced Pluripotent Stem Cells
Augustyniak, J., Lenart, J., Gaj, P., Jazdzewski, K., Stepien, P. P., Buzanska, L. (2018)
Molecular Neurobiology
Regulatory mechanisms in arterial hypertension: role of microRNA in pathophysiology and therapy.
Klimczak, D., Jazdzewski, K., & Kuch, M. (2017).
Blood pressure, 26(1), 2-8.
Variants in microRNA genes in familial papillary thyroid carcinoma.
Tomsic J., Fultz R., Liyanarachchi S., Genutis L.K., Wang Y., Li W., Volinia S., Jazdzewski K., He H., Wakely Jr P.E., Senter L. , (2017)
Oncotarget, 8(4), 6475.
Functional analysis of a novel, thyroglobulin-embedded microRNA gene deregulated in papillary thyroid carcinoma.
Kolanowska, M., Wójcicka, A., Kubiak, A., Świerniak, M., Kotlarek, M., Maciąg, M., ... & Jażdżewski, K. (2017).
Scientific reports, 7(1), 9942.
Sensitivity of hiPSC-derived neural stem cells (NSC) to Pyrroloquinoline quinone depends on their developmental stage.
Augustyniak, J., Lenart, J., Zychowicz, M., Lipka, G., Gaj, P., Kolanowska, M., ... & Buzanska, L. (2017).
Toxicology in Vitro, 45, 434-444.
Age at diagnosis and gender modify the risk of 9q22 and 14q13 polymorphisms for papillary thyroid carcinoma.
Kula, D., Kalemba, M., Puch, Z., Polańska, J., Świerniak, M., Rusinek, D., ... & Tyszkiewicz, T. (2017).
Endokrynologia Polska, 68(3), 283-289.
Next-generation sequencing reveals microRNA markers of adrenocortical tumors malignancy
Koperski, Ł., Kotlarek, M., Świerniak, M., Kolanowska, M., Kubiak, A., Górnicka, B., ... & Wójcicka, A. (2017).
Oncotarget, 8(30), 49191.
Macrophage infiltration and genetic landscape of undifferentiated uterine sarcomas.
Przybyl, J., Kowalewska, M., Quattrone, A., Dewaele, B., Vanspauwen, V., Varma, S., ... & Siedlecki, J. A. (2017).
JCI insight, 2(11).
A Novel Method for Gene-Specific Enhancement of Protein Translation by Targeting 5’UTRs of Selected Tumor Suppressors.
Master, A., Wójcicka, A., Giżewska, K., Popławski, P., Williams, G. R., & Nauman, A. (2016).
PloS one 11, no. 5 (2016): e0155359.
Family of microRNA-146 regulates RARβ in papillary thyroid carcinoma.
Czajka, A. A., Wójcicka, A., Kubiak, A., Kotlarek, M., Bakuła-Zalewska, E., Koperski, Ł., ... & Jażdżewski, K. (2016).
PloS one, 11(3), e0151968.
The diagnosis of nonclassic congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency, based on serum basal or post-ACTH stimulation 17-hydroxyprogesterone, can lead to false-positive diagnosis
Ambroziak, U., Kępczyńska‐Nyk, A., Kuryłowicz, A., Małunowicz, E. M., Wójcicka, A., Miśkiewicz, P., & Macech, M. (2016)
Clinical endocrinology, 84(1), 23-29
Mechanisms in endocrinology: MicroRNA in diagnostics and therapy of thyroid cancer
Wójcicka, A., Kolanowska, M., & Jażdżewski, K. (2016)
European journal of endocrinology, 174(3), R89-R98
Complexity curve: a graphical measure of data complexity and classifier performance
Zubek, J., & Plewczynski, D. M. (2016).
PeerJ Computer Science, 2, e76.
Association Between GWAS-derived rs966423 Genetic Variant and Overall Mortality in Patients with Differentiated Thyroid Cancer
Swierniak, M., Wójcicka, A., Czetwertynska, M., Długosinska, J., Stachlewska, E., Gierlikowski, W., ... & Wiechno, W. (2015)
Clinical Cancer Research, clincanres-1746
MicroRNAs: powerful regulators and potential diagnostic tools in cardiovascular disease
Klimczak, D., Pączek, L., Jażdżewski, K., & Kuch, M. (2015)
Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), 73(1), 1-6.
microRNA-339-5p modulates Na+/I− symporter-mediated radioiodide uptake.
Lakshmanan, A., Wojcicka, A., Kotlarek, M., Zhang, X., Jazdzewski, K., & Jhiang, S. M. (2015).
Endocrine-related cancer, 22(1), 11-21.
Variants in the ATM‐CHEK2‐BRCA1 axis determine genetic predisposition and clinical presentation of papillary thyroid carcinoma.
Wójcicka, A., Czetwertyńska, M., Świerniak, M., Długosińska, J., Maciąg, M., Czajka, A., ... & Chapelle, A. (2014).
Genes, Chromosomes and Cancer, 53(6), 516-523.
MicroRNA-related sequence variations in human cancers.
Wojcicka, A., De La Chapelle, A., & Jazdzewski, K. (2014).
Human genetics, 133(4), 463-469.
Next generation sequencing reveals microRNA isoforms in liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma.
Wojcicka, A., Swierniak, M., Kornasiewicz, O., Gierlikowski, W., Maciag, M., Kolanowska, M., ... & Krawczyk, M. (2014).
The international journal of biochemistry & cell biology, 53, 208-217.
Tytuł Termin nadsyłania aplikacji
Student w projekcie naukowym 13/07/2017