Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście

Wiele ważnych pytań z dziedziny ekologii i biologii ewolucyjnej dotyczy zmienności cech osobniczych, jakie można zaobserwować u zwierząt w ich naturalnym środowisku. Do niedawna niemal wszystkie długoterminowe badania wolnożyjących kręgowców, często uznawane jako kluczowe w badaniach z zakresu ekologii i biologii ewolucyjnej, były prowadzone w środowisku naturalnym i mało przekształconym przez człowieka. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2000 r. tereny miejskie zajmowały 0,5% powierzchni Ziemi, a ich obszar wzrośnie wielokrotnie w latach 2000-2050, potrzebne staje się dogłębne poznanie biologii i ekologii ewolucyjnej wolno żyjących zwierząt w środowiskach miejskich.
Środowiska miejskie niewątpliwie narzucają nowe presje selekcyjne na żyjące organizmy żywe, wyraźnie inne od presji występujących w pierwotnie zasiedlanych przez nie środowiskach. Sikora bogatka Parus major to idealny obiekt badawczy dla biologów i ekologów ewolucyjnych zajmujących się wpływem miast na dziko żyjące kręgowce: występuje licznie w całej Europie – w różnorodnych lasach, ale też i w sąsiedztwie człowieka; w parkach i ogrodach, na cmentarzach, jak i w zieleni przy osiedlach mieszkaniowych.
Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście rozpoczyna długoterminowe badania dotyczące genetyki, ekologii i ewolucji sikory bogatki wzdłuż gradientu urbanizacji, co pozwoli zrozumieć wpływ miast na ich fenotyp (zmiany w morfologii, upierzeniu, zachowaniu czy strategii reprodukcyjnej) i genotyp (zmiany na poziomie genetycznym). Badania te pozwolą na lepsze zrozumienie tego, jak zwierzęta żyjące na wolności dostosowują się do nowej niszy ekologicznej, jaką jest miasto.
dr hab. Marta Szulkin
e-mail: m.szulkin@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43706


Group Leader:
dr hab. Marta Szulkin


PhD students:
mgr Michela Corsini
mgr Irene Di Lecce

student:
Ignacy Stadnicki

Research Technicians:
mgr Ewa Mierzejewska
mgr Lucyna Wojas

Alumni:
dr Sylwia Czarnomska
dr Joanna Sudyka
dr Marion Chatelain
dr Arnaud Da Silva
Karol Kobiałka
The association between stressors and telomeres in non-human vertebrates: a meta-analysis
Chatelain, M., Drobniak, S. M., & Szulkin, M.
Ecology letters, 23(2), 381-398.
Sex-specific effects of parasites on telomere dynamics in a short-lived passerine – the blue tit.
Sudyka, J., Podmokła, E., Drobniak, S. M., Dubiec, A., Arct, A., Gustafsson, L., & Cichoń, M. (2019).
The Science of Nature, 106(1-2), 6.
Birds with high lifetime reproductive success experience increased telomere loss.
Sudyka, J., Arct, A., Drobniak, S. M., Gustafsson, L., & Cichoń, M. (2019).
Biology Letters, 15(1), 20180637.
Carotenoid‐based coloration correlates with the hatching date of Blue Tit Cyanistes caeruleus nestlings
Janas, K., Lutyk, D., Sudyka, J., Dubiec, A., Gustaffson, L., Cichoń, M., & Drobniak, S.
Ibis
Quantifying human presence in a heterogeneous urban landscape
Corsini, M., Marrot, P., & Szulkin, M.
Behavioral Ecology, 30(6), 1632-1641.
Great tits and the city: Distribution of genomic diversity and gene–environment associations along an urbanization gradient.
Perrier, C., Lozano del Campo, A., Szulkin, M., Demeyrier, V., Gregoire, A., & Charmantier, A.
Evolutionary Applications. 2017.
Long term effects of superoxide and DNA repair on lizard telomeres
Olsson, M., Friesen, C. R., Rollings, N., Sudyka, J., Lindsay, W., Whittingtion, C. M., & Wilson, M. (2018).
Molecular ecology, 27 (24), 5154-5164.
Patterns of Midichloria infection in avian-borne African ticks and their trans-Saharan migratory hosts
Di Lecce, I., Bazzocchi, Ch., Cecere, J. G., Epis, S. (2018)
Parasites & Vectors, 11(1)
Humans and tits in the city: quantifying the effecs of human presence on great tit and blue tit reproduction.
Corsini, M., Dubiec, A., Marrot, P., & Szulkin, M. (2017).
Frontiers in Ecology and Evolution, 5, 82.
Population genomic footprints of fine-scale differentiation between habitats in Mediterranean blue tits.
Szulkin M., Gagnaire P.-A., Bierne N. & Charmantier A. (2016)
Molecular Ecology 25:542-558.
Mediterranean blue tits as a case study of local adaptation.
Charmantier, A., Doutrelant, C., Dubuc‐Messier, G., Fargevieille, A., & Szulkin, M. (2016).
Evolutionary Applications 9:135-152.
Predicting bird phenology from space: satellite-derived vegetation green-up signal uncovers spatial variation in phenological synchrony between birds and their environment
Cole, E. F., Long, P. R., Zelazowski, P., Szulkin, M., & Sheldon, B. C. (2015).
Ecology and evolution, 5(21), 5057-5074
Application of high resolution satellite imagery to characterize individual-based environmental heterogeneity in a wild blue tit population.
Szulkin, M., Zelazowski, P., Marrot, P., & Charmantier, A. (2015).
Remote Sensing 7: 13319-13336.
Tytuł Termin nadsyłania aplikacji
Post-doctoral position in Urban Ecological Genomics 30/11/2018