Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście

Wiele ważnych pytań z dziedziny ekologii i biologii ewolucyjnej dotyczy zmienności cech osobniczych, jakie można zaobserwować u zwierząt w ich naturalnym środowisku. Do niedawna niemal wszystkie długoterminowe badania wolnożyjących kręgowców, często uznawane jako kluczowe w badaniach z zakresu ekologii i biologii ewolucyjnej, były prowadzone w środowisku naturalnym i mało przekształconym przez człowieka. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2000 r. tereny miejskie zajmowały 0,5% powierzchni Ziemi, a ich obszar wzrośnie wielokrotnie w latach 2000-2050, potrzebne staje się dogłębne poznanie biologii i ekologii ewolucyjnej wolno żyjących zwierząt w środowiskach miejskich.
Środowiska miejskie niewątpliwie narzucają nowe presje selekcyjne na żyjące organizmy żywe, wyraźnie inne od presji występujących w pierwotnie zasiedlanych przez nie środowiskach. Sikora bogatka Parus major to idealny obiekt badawczy dla biologów i ekologów ewolucyjnych zajmujących się wpływem miast na dziko żyjące kręgowce: występuje licznie w całej Europie – w różnorodnych lasach, ale też i w sąsiedztwie człowieka; w parkach i ogrodach, na cmentarzach, jak i w zieleni przy osiedlach mieszkaniowych.
Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście rozpoczyna długoterminowe badania dotyczące genetyki, ekologii i ewolucji sikory bogatki wzdłuż gradientu urbanizacji, co pozwoli zrozumieć wpływ miast na ich fenotyp (zmiany w morfologii, upierzeniu, zachowaniu czy strategii reprodukcyjnej) i genotyp (zmiany na poziomie genetycznym). Badania te pozwolą na lepsze zrozumienie tego, jak zwierzęta żyjące na wolności dostosowują się do nowej niszy ekologicznej, jaką jest miasto.
dr hab. Marta Szulkin , prof. ucz.
e-mail: m.szulkin@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43706

Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście


Group Leader:
dr hab. Marta Szulkin , prof. ucz.


PhD student:
mgr Michela Corsini

student:
Ignacy Stadnicki

Research Technician:
mgr Ewa Mierzejewska

Alumni:
dr Sylwia Czarnomska
dr Joanna Sudyka
dr Marion Chatelain
dr Arnaud Da Silva
Karol Kobiałka
Socio‐eco‐evolutionary dynamics in cities
Des Roches, S., Brans, K. I., Lambert, M. R., Rivkin, L. R., Savage, A. M., Schell, C. J., ... & Alberti, M.
Evolutionary Applications
Feral rabbit populations in a peri-urban area: insights about invasion dynamics and potential management strategies
Davide Sogliani, Jacopo Cerri, Ramj Turetta, Massimo Crema, Michela Corsini, Emiliano Mori
European Journal of Wildlife Research, 60(2021)
Replicated, Urban-Driven Exposure to Metal Pollutants in Two Passerines. Scientific Reports.
Marion Chatelain, Arnaud Da Silva, Marta Celej, Eliza Kurek, Ewa Bulska, Michela Corsini, Marta Szulkin
Scientific Reports., 19662(2021)
Testing for parallel genomic and epigenomic footprints of adaptation to urban life in a passerine bird.
Aude E. Caizergues, Jeremy Le Luyer, Arnaud Grégoire, Marta Szulkin, Juan-Carlos Señar, Anne Charmantier, Charles Perrier
Evolutionary Applications
Urban metal pollution explains variation in reproductive outputs in great tits and blue tits
Marion Chatelain, Sylvie Massemin, Sandrine Zahn, Eliza Kurek, Ewa Bulska, Marta Szulkin
Science of the Total Environment, Volume 776, 145966, pages 1-11
Socio-Eco-Evolutionary Dynamics in Cities
Simone Des Roches, Kristien I. Brans, Max R. Lambert, L. Ruth Rivkin, Amy Marie Savage, Christopher J. Schell, Cristian Correa, Luc De Meester, Sarah E. Diamond, Nancy B. Grimm, Nyeema C. Harris, Lynn Govaert, Andrew P. Hendry, Marc T. J. Johnson, Jason Munshi-South, Eric P. Palkovacs, Marta Szulkin, Mark C. Urban, Brian C. Verrelli, Marina Alberti
Evolutionary Applications, Volume 14, Issue 1, pages 248-267
The association between stressors and telomeres in non-human vertebrates: a meta-analysis
Chatelain, M., Drobniak, S. M., & Szulkin, M.
Ecology letters, 23(2), 381-398.
The complexity of urban eco-evolutionary dynamics
Alberti, M., Palkovacs, E. P., Roches, S. D., Meester, L. D., Brans, K. I., Govaert, L., ... & Verrelli, B. C.
BioScience, 70(9), 772-793
Mammals in Urban Environments
Chatelain M. & Szulkin M.
Part 4, Chapter 29 in: The 2nd Edition of the Routledge Handbook of Urban Ecology
Urban Evolutionary Biology
Szulkin, M., Munshi-South, J., & Charmantier, A.
Urban evolutionary biology. Oxford University Press, USA
Connecting the data landscape of long‐term ecological studies: The SPI‐Birds data hub
Culina, A., Adriaensen, F., Bailey, L. D., Burgess, M. D., Charmantier, A., Cole, E. F., ... & Visser, M. E.
Connected data landscape of long-term ecological studies: the SPI-Birds data hub
Sex-specific effects of parasites on telomere dynamics in a short-lived passerine – the blue tit.
Sudyka, J., Podmokła, E., Drobniak, S. M., Dubiec, A., Arct, A., Gustafsson, L., & Cichoń, M. (2019).
The Science of Nature, 106(1-2), 6.
Birds with high lifetime reproductive success experience increased telomere loss.
Sudyka, J., Arct, A., Drobniak, S. M., Gustafsson, L., & Cichoń, M. (2019).
Biology Letters, 15(1), 20180637.
Carotenoid‐based coloration correlates with the hatching date of Blue Tit Cyanistes caeruleus nestlings
Janas, K., Lutyk, D., Sudyka, J., Dubiec, A., Gustaffson, L., Cichoń, M., & Drobniak, S.
Ibis
Quantifying human presence in a heterogeneous urban landscape
Corsini, M., Marrot, P., & Szulkin, M.
Behavioral Ecology, 30(6), 1632-1641.
Great tits and the city: Distribution of genomic diversity and gene–environment associations along an urbanization gradient.
Perrier, C., Lozano del Campo, A., Szulkin, M., Demeyrier, V., Gregoire, A., & Charmantier, A.
Evolutionary Applications. 2017.
Long term effects of superoxide and DNA repair on lizard telomeres
Olsson, M., Friesen, C. R., Rollings, N., Sudyka, J., Lindsay, W., Whittingtion, C. M., & Wilson, M. (2018).
Molecular ecology, 27 (24), 5154-5164.
Patterns of Midichloria infection in avian-borne African ticks and their trans-Saharan migratory hosts
Di Lecce, I., Bazzocchi, Ch., Cecere, J. G., Epis, S. (2018)
Parasites & Vectors, 11(1)
Humans and tits in the city: quantifying the effecs of human presence on great tit and blue tit reproduction.
Corsini, M., Dubiec, A., Marrot, P., & Szulkin, M. (2017).
Frontiers in Ecology and Evolution, 5, 82.
Population genomic footprints of fine-scale differentiation between habitats in Mediterranean blue tits.
Szulkin M., Gagnaire P.-A., Bierne N. & Charmantier A. (2016)
Molecular Ecology 25:542-558.
Mediterranean blue tits as a case study of local adaptation.
Charmantier, A., Doutrelant, C., Dubuc‐Messier, G., Fargevieille, A., & Szulkin, M. (2016).
Evolutionary Applications 9:135-152.
Predicting bird phenology from space: satellite-derived vegetation green-up signal uncovers spatial variation in phenological synchrony between birds and their environment
Cole, E. F., Long, P. R., Zelazowski, P., Szulkin, M., & Sheldon, B. C. (2015).
Ecology and evolution, 5(21), 5057-5074
Application of high resolution satellite imagery to characterize individual-based environmental heterogeneity in a wild blue tit population.
Szulkin, M., Zelazowski, P., Marrot, P., & Charmantier, A. (2015).
Remote Sensing 7: 13319-13336.
Tytuł Termin nadsyłania aplikacji
Post-doctoral position in Urban Ecological Genomics 30/11/2018