Laboratorium Biologii RNA

Laboratorium Biologii RNA jest zainteresowane biologicznymi funkcjami RNA; jako modelu używamy spliceosomu, koncentrując się na badaniu mechanizmu splicingu pre-mRNA. Badamy dynamiczne oddziaływania pomiędzy pre-mRNA (substratem) i spliceosomem (enzymem) w czasie tworzenia się kompleksu i na etapie katalizy, wpływające na umiejscowienie grup reaktywnych substratu w centrum aktywnym. Mimo, iż nasze badania prowadzone są w systemie drożdżowym (S. cerevisiae), ich wyniki są uniwersalne i ułatwią zrozumienie modulacji specyficzności splicingu i przebiegu alternatywnego splicingu u wyższych eukariontow.

Według naszego tzw. „dwustanowego” modelu funkcjonowania spliceosomu (Query and Konarska, 2004), kolejne konformacje kompleksu współzawodniczą ze sobą, tak że stabilizacja jednej z nich powoduje względną destabilizację sąsiednich konformacji; ma to ważne konsekwencje dla zrozumienia przebiegu reakcji i przewidywania wyboru miejsc splicingowych.

Żeby zrozumieć podstawy funkcjonowania spliceosomu, staramy się poznać strukturę jego centrum katalitycznego. Tworzymy i testujemy nowe modele oddziaływań miedzy snRNA w centrum katalitycznym i badamy wybrane białka zaangażowane w umiejscowienie substratu na etapie katalizy. Te badania są częścią większego projektu dążącego do wypracowania ortogonalnego spliceosomu, gdzie poszczególne składniki enzymu są wyspecjalizowane do działania wyłącznie wobec określonych, wybranych przez nas substratów.

W celu lepszego zrozumienia umiejscowienia pre-mRNA w centrum katalitycznym, badamy sekwencje egzonowe, które są zdolne do kompensacji defektów w obrębie miejsc splicingowych w intronie. Sekwencje wyselekcjonowanych motywów w drożdżach są podobne do egzonowych enhancerow u wyższych eukariontów; podobieństwo to sugeruje wspólne mechanizmy działania tych motywów w obrębie spliceosomu. Obecne prace naszego laboratorium koncentrują się na badaniu hipotezy, zgodnie z którą egzonowe motywy u drożdży stanowią miejsca wiązania substratu rozpoznawane przez spliceosom.

dr hab. Magda Konarska , prof. ucz.
e-mail: m.konarska@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43705
pokój: 04.165

 

Education:
1979 M.Sc. in Biology,  University of Warsaw
1983 Ph.D. in Biochemistry, Institute of Biochemistry and Biophysics,
Polish Academy of Science, Warsaw
2000 Dr hab., Institute of Biochemistry and Biophysics, Warsaw, Poland

 

Positions:
since 2015 Date Professor and Head of Laboratory of RNA Biology, CeNT UW, Warsaw
and Professor Emeritus, The Rockefeller University, New York
2009-2015 Evelyn Gruss-Lipper Professor and Head of Laboratory, The Rockefeller University
2000-2015 Professor and Head of Laboratory, The Rockefeller University
1994-2000 Associate Professor and Head of Laboratory, The Rockefeller University
1989-1994 Assistant Professor and Head of Laboratory, The Rockefeller University
1987-1989 Research Associate in the laboratory of Prof. Phillip A. Sharp, Center for Cancer Research, MIT, Cambridge, MA
1984-1986 Postdoctoral Fellow in the laboratory of Prof. Phillip A. Sharp, Center for Cancer Research, MIT, Cambridge, MA
1979-1983 Ph.D. Student in the laboratory of Prof. Witold Filipowicz, Polish Academy of Sciences, Institute of Biochemistry and Biophysics, Warsaw
1981,82 and 83
(total of nine months)
Research Fellow in the laboratory of Prof. Hans J. Gross, University of Würzburg, Institute of Biochemistry, Würzburg, West Germany
1979 Research Fellow in the laboratory of Prof. Hans J. Gross, Max-Planck Institute for Biochemistry, Martinsried, West Germany

 

Memberships and Awards:
2017 Member of the Academia Europaea
2017 Member of the European Molecular Biology Organization
2016 Corresponding Member of the Polish Academy of Science
1992-1997 The Monique Weill-Caulier Career Scientist Award
1987-1994 The Lucille P. Markey Scholar Award
1983-1986 The Jane Coffin Childs Memorial Fund Postdoctoral Fellowship
1985 The Jakub Karol Parnas Award of the Polish Biochemical Society
1983 The Polish Academy of Sciences – Scientific Secretary Award
1982 The Polish Academy of Sciences – Biological Sciences Section Award

 

Selected publications:

 • Konarska, M.M., Filipowicz, W., Domdey, H. and Gross, H.J.  Formation of a 2′-phosphomonoester, 3′,5′-phosphodiester linkage by a novel RNA ligase in wheat germ. Nature 293, 112-116 (1981).
 • Konarska, M.M., Padgett, R.A. and Sharp, P.A.  Recognition of cap structure in splicing in vitro of mRNA precursors. Cell 38, 731-736 (1984).
 • Konarska, M.M., Grabowski, P.J., Padgett, R.A. and Sharp, P.A.  Characterization of the branch site in lariat RNAs produced by splicing of mRNA precursors. Nature 313, 552-557 (1985).
 • Konarska, M.M., Padgett, R.A. and Sharp, P.A.  Trans-splicing of mRNA precursors in vitro.  Cell 42, 165-171 (1985).
 • Konarska, M.M. and Sharp, P.A. Interactions between small nuclear ribonucleoprotein particles in formation of spliceosomes. Cell 49, 763-774 (1987).
 • Konforti, B.B., Koziołkiewicz, M.J. and Konarska, M.M. Disruption of base pairing between the 5′ splice site and the 5′ end of U1 snRNA is required for spliceosome assembly.  Cell 75, 863-873 (1993).
 • Siatecka, M., Reyes, J.L. and Konarska, M.M., Functional interactions of Prp8 with both splice sites at the spliceosomal catalytic center.  Genes & Dev. 13,1983-1993 (1999).
 • Query, C.C. and Konarska, M.M. Suppression of multiple substrate mutations by spliceosomal prp8 alleles suggests functional correlations with ribosomal ambiguity mutants. Molecular Cell 14, 343-354 (2004).
 • Liu, L., Query, C.C. and Konarska, M.M. Opposing classes of prp8 alleles modulate the transition between the catalytic steps of pre-mRNA splicing.  Nature Struct. Mol. Biol. 14,  519-26 (2007).
 • Smith, D.J., Konarska, M.M. and Query, C.C.  Insights into branch nucleophile positioning and activation from an orthogonal pre-mRNA splicing system in yeast.  Molecular Cell  34, 333-343 (2009).
 • Smith, D.J., Query, C.C., and Konarska, M.M. trans-Splicing to Spliceosomal U2 snRNA Suggests Disruption of Branch Site-U2 Pairing during Pre-mRNA Splicing. Mol Cell 2007 Jun 22;26(6):883-90.
 • Query, C.C. and Konarska, M.M. CEF1/CDC5 alleles modulate transitions between catalytic conformations of the spliceosome. RNA 18, 1001-1013 (2012).

Oddziaływania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu – modulacja splicingu pre-mRNA przez sekwencje egzonowe podobne do U6 snRNA

Kierownik projektu: dr hab. Magda Konarska , prof. ucz. Okres: 2013 - 2018
Finansowanie: MAESTRO, NCN
RNA-Puzzles toolkit: a computational resource of RNA 3D structure benchmark datasets, structure manipulation, and evaluation tools
Magnus, M., Antczak, M., Zok, T., Wiedemann, J., Łukasiak, P., Cao, Y., Bujnicki, J. M., Westhof, E., Szachniuk, M., & Miao, Z. (2020).
Nucleic Acids Research, 48(2), 576-588.
Rearrangements within the U6 snRNA Core during the Transition between the Two Catalytic Steps of Splicing.
Eysmont, K., Matylla-Kulińska, K., Jaskulska, A., Magnus, M., & Konarska, M. M. (2019).
Molecular Cell, 75(3), 538-548.
Tytuł Termin nadsyłania aplikacji
Public Procurement and Financial Specialist 30/07/2019
Grant Office Specialist 30/07/2019
PhD Student at ReMedy 30/04/2019
Postdoctoral researcher 31/01/2019

Osoby zainteresowane dołączeniem do laboratorium zapraszamy do kontaktu mailowego na m.konarska@cent.uw.edu.pl .