Badacz wizytujący (post-doc) w Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji

Dziedzina: Teoretyczna optyka kwantowa i informatyka kwantowa

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko badacza wizytującego (post-doc) w projekcie dr. Haldera Saronatha.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko badacza wizytującego (post-doc) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Kwantowe Technologie Optyczne

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Konrad Banaszek

Numer konkursu: CeNT-14-2021

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

 Termin nadsyłania aplikacji: 07/05/2021