Technik w Laboratorium: Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej

Dziedzina: Nauki o życiu

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała Barbarę Bujalską na stanowisko technika w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na specjalistyczne stanowisko pomocnicze (technik) w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki
Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW.

Numer konkursu: CeNT-46-2021

Tytuł projektu: Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu.

Kierownik projektu: Dr Mateusz Baca

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 20/11/2021