Technik (CeNT-1.1-2022)

Dziedzina: Nauki biologiczne

Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko technika w Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów Centrum Nowych Technologii UW.

Tytuł projektu: Transkrypcyjna i funkcjonalna charakterystyka inwazyjnych komórek raka piersi izolowanych przy użyciu nowatorskiego systemu reporterowego in vivo

Kierownik projektu: Dr hab. Agnieszka Kobielak, prof. uczelni

Numer konkursu: CeNT-1.1-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 10/02/2022

Słowa kluczowe: Procesy nowotworzenia, komórki macierzyste