Student (BSc, BEng, MSc)(CeNT-26-2022)

Dziedzina: Teoretyczna Optyka Kwantowa i Fizyka Atomowa

Opis:

Tytuł projektu: Quantum Optical Technologies (qot.uw.edu.pl)

Projekt realizowany w ramach Programu Międzynarodowej Agendy Badawczej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Kierownik projektu: prof. Konrad Banaszek

Numer konkursu: CeNT-26-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 23/06/2022