Stażysta podoktorski (starszy asystent)(CeNT-23-2023)

Dziedzina: Nauki chemiczne (chemia organiczna)

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2022 r., poz. 574)

Wydział/jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Identyfikator konkursu: CeNT-23-2023
Konkurs na stanowisko: Stażysta podoktorski (starszy asystent) (2 stanowiska)
Data ogłoszenia konkursu: 10-05-2023
Termin składania dokumentów: 10-06-2023
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21-06-2023

Liczba zgłoszeń: 9
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: Ajit K. Jha; Ronit S. Bernard
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: Na podstawie oceny osiągnięć naukowych, wyróżnień, doświadczenia naukowego, listów rekomendacyjnych oraz rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami Komisja Rekrutacyjna rekomenduje zatrudnienie p. Ajit K. Jha oraz p. Ronit S. Bernard.

P. Ajit K. Jha spełnia wszystkie wymagane kryteria. Posiada bardzo dobry dorobek naukowy w postaci 10 opublikowanych artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, w tym np. Org. Lett. i Chem. Comm. W 8 z tych publikacji występuje jako pierwszy autor. Dodatkowo jest laureatem kilku nagród i wyróżnień. Wykazuje się mobilnością, po uzyskaniu stopnia doktora odbył staż podoktorski w innej uczelni.  Główna tematyka dotychczasowych badań kandydata, tj. opracowywanie nowych metod syntezy chemicznej, doskonale odpowiada zakresowi pracy planowanej w projekcie. Posiada on również doświadczenie w organokatalizie, co stanowi dodatkowy atut. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się dobrą wiedzą na temat zagadnień z obszaru chemii organicznej. Podsumowując, dr Ajit K. Jha wydaje się być doskonałym kandydatem na stanowisko starszego asystenta, w charakterze stażysty podoktorskiego.

P. Ronit S. Bernard spełnia wszystkie wymagane kryteria, w tym przedstawił dokument potwierdzający wyznaczenie terminu obrony doktorskiej na 26-06-2023. Posiada odpowiedni dorobek naukowy w postaci 5 opublikowanych artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, w 3 z nich będąc pierwszym autorem. Wykazuje się interdyscyplinarnym doświadczeniem pokrywającym swoim zasięgiem: syntezę organiczną, elektrochemię, fotochemię oraz chemię obliczeniową. Sprawia wrażenie osoby samodzielnej, potrafiącej zaplanować, wykonać i zinterpretować potrzebne eksperymenty. W sposób przekonujący przedstawił swoją motywację do podjęcia pracy w projekcie i wyartykułował oczekiwania. Podsumowując p. Ronit S. Bernard jest dobrym kandydatem na stanowisko starszego asystenta, w charakterze stażysty podoktorskiego.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Marcin KałekOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na dwa stanowiska stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Metodologii Syntezy Chemicznej, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Reakcje asymetrycznego utleniania elektrochemicznego z użyciem chiralnych jodoarenów jako elektrokatalizatorów

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Kałek

Numer konkursu: CeNT-23-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 10/06/2023

Słowa kluczowe: Metodologia syntezy organicznej; kataliza asymetryczna; elektrochemia organiczna; jod hiperwalencyjny; reakcje utleniania