Stażysta podoktorski (Adiunkt)(CeNT-46-2022)

Dziedzina: Nauki o życiu

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2022 r., poz. 574)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Identyfikator konkursu: CeNT-46-2022
Konkurs na stanowisko: Konkurs na stanowisko: stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w projekcie OPUS 19 „Wieloskalowa przestrzenna reorganizacja chromatyny w odpowiedzi na stres replikacyjny i jej rola w ochronie przed niestabilnością genomową”

Data ogłoszenia konkursu: 29.8.2022 r.
Termin składania dokumentów: 28.09.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2022 r.

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Joanna Borkowska
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: Kandydatka jako jedyna osoba przystąpiła do konkursu, przesłała pełną dokumentację. Ponadto zaprezentowała bogatą wiedzę o tematyce grantu oraz duże doświadczenie naukowe, zarówno teoretyczne (wiedza z dziedziny biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem genomiki), jak i praktyczne (eksperymenty DNA-seq, RNA-seq, Chip- seq, oraz targetowane genomiczne).

Komisja jednogłośnie zarekomendowała dr Joannę Borkowską do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w projekcie OPUS 19.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. Dariusz PlewczyńskiOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Wieloskalowa przestrzenna reorganizacja chromatyny w odpowiedzi na stres replikacyjny i jej rola w ochronie przed niestabilnością genomową

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Dariusz Plewczyński

Numer konkursu: CeNT-46-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 28/09/2022

Słowa kluczowe: biologia molekularna, biofizyka, sekwencjonowanie nowej generacji, rola struktury chromatyny 3D w przechowywaniu, przetwarzaniu i ewolucji informacji biologicznej; czasoprzestrzenna organizacja genomu 4D i regulacja transkrypcji w populacji ludzkiej, stres replikacyjny, niestabilność genetyczna, pęknięcia dwuniciowego DNA, miejsca wrażliwe na DNA, genomika, bioinformatyka, pętle chromatynowe, genom 3D ssaków, topologicznie powiązane domeny, modelowanie polimerów, różnicowanie komórek, ludzki genom