Stażysta podoktorski (Adiunkt)(CeNT-38-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii UWIdentyfikator konkursu: CeNT-38-2022
Konkurs na stanowisko: stażysta podoktorski (adiunkt) w grupie pracowników badawczych

Data ogłoszenia konkursu: 28.07.2022
Termin składania dokumentów: 29.08.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 01.09.2022

Ilość zgłoszeń: 5

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: J. Pablo Martinez

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: Dr J. Pablo Martinez posiada duże doświadczenie w chemii obliczeniowej, w tym szczególnie w zastosowaniu metod kwantowo-mechanicznych do opisu właściwości chemicznych karbenów oraz kompleksów metali przejściowych. Jego dotychczasowe osiągnięcia, w tym seria publikacji w bardzo dobrych czasopismach (Angewandte Chemistry International Edition, Nanoscale, 5 x Chemistry – A European Journal)) oraz bardzo duża wiedza z zakresu chemii teoretycznej według komisji gwarantują pozytywne wykonanie zadań, które zostaną mu powierzone w ramach projektu „Bis-karbenowe kompleksy rutenu jako wyspecjalizowane katalizatory metatezy olefin” NCN OPUS 22.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Bis-karbenowe kompleksy rutenu jako wyspecjalizowane katalizatory metatezy olefin

Kierownik projektu: dr hab. Bartosz Trzaskowski

Numer konkursu: CeNT-38-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 29/08/2022

Słowa kluczowe: Modelowanie, chemia kwantowa, chemia organiczna