Stażysta podoktorski (Adiunkt)(CeNT-23.1-2022)(WIB)

Dziedzina: Nauki chemiczne, chemia biorganiczna, chemia biologiczna

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu:Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii

Kierownik projektu: Prof. dr. hab. Jacek Jemielity

Numer konkursu: CeNT-23.1-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 30/09/2022

Słowa kluczowe: nukleotydy, inhibitory, 5' kap w mRNA, terapeutyczne mRNA