Stażysta podoktorski (Adiunkt)(CeNT-15-2023)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Elektrochemiczne metody generowania rodników arylowych i ich zastosowania w syntezie

Kierownik projektu: dr Bartłomiej Sadowski

Numer konkursu: CeNT-15-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/04/2023

Słowa kluczowe: Rodniki arylowe, elektrochemia, utlenianie, kwasy boronowe