Stażysta podoktorski (adiunkt)

Dziedzina: Chemical sciences

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w projekcie badawczym następującego kandydata: Adam Grzelak.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Numer konkursu: UW/IDUB/2021/28, CeNT-35-2021

Tytuł projektu: „Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym II” projekt: Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej bez użycia ciśnienia zewnętrznego.

Kierownik projektu: Prof. Wojciech Grochala

For details about the competition, please visit the website of the University of Warsaw.

 Termin nadsyłania aplikacji: 12/09/2021

Słowa kluczowe: obliczenia teoretyczne, mechanika kwantowa/ układy periodyczne