Stażysta podoktorski (adiunkt) w Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej

Dziedzina: Nauki biologiczne: Biologia molekularna/Biochemia/Biologia nowotworów

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w projekcie P. Alireza Jian Bagherpoor. Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Rola proteasomu w regulacji aktywności białek Gli przez ścieżkę Hedgehog, OPUS 14 NCN

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Niewiadomski.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/11/2020

Słowa kluczowe: Sygnalizacja Hedgehog, czynniki transkrypcyjne, proteasom, nowotwory