Stażysta podoktorski (adiunkt) w Laboratorium Kwantowej Informacji i Wnioskowania Statystycznego

Dziedzina: Nauki fizyczne. Fizyka teoretyczna: optyka kwantowa i kwantowe przetwarzanie informacji.

Wyniki konkursu:

Z uwagi na brak kandydatów spełniających wymogi formalne konkurs nie został rozstrzygnięty.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Kwantowej Informacji i Wnioskowania Statystycznego, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania.

Kierownik projektu: dr Jan Kołodyński

Numer konkursu: CeNT-10-2021

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 07/05/2021

Słowa kluczowe: Metrologia kwantowa, sensory kwantowe, przetwarzanie informacji kwantowej, układy kwantowe monitorowane w czasie ciągłym, sensory atomowe