Specjalista ds. badań w Laboratorium Struktury Białka (Research Specialist LPS) – WIB

Opis:

Laboratorium Struktury Białka http://bit.ly/nowotny-lab w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr. hab. Marcina Nowotnego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Specjalista ds. badań.

Tytuł projektu: Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii, HERO

Więcej informacji można znaleźć na stronie.Termin nadsyłania aplikacji: 28/02/2022