Specjalista badawczo- techniczny (CeNT-48-2021,  UW/IDUB/2021/72)

Dziedzina: Nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko specjalisty badawczo-technicznego kandydata Krzysztofa Gorycę.Opis:

Centrum Nowych Technologii i Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poszukują specjalistów w dziedzinie bioinformatyki/biologii obliczeniowej

Tytuł Działania: I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – zatrudnienie techników/operatorów infrastruktury badawczej”

Nr konkursu: CeNT-48-2021,  UW/IDUB/2021/72

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 10/12/2021

Słowa kluczowe: bioinformatyka, sekwencjonowanie nowej generacji, NGS, zarządzanie danymi, dane NGS, sekwencjonowanie RNA, sekwencjonowanie eksomowe, ChIP-seq, analiza metagenomiczna