Stażysta podoktorski (starszy asystent)(CeNT-9-2022)

Dziedzina: nauki fizyczne/ nauki chemiczne/ nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2021. Poz. 478 ze zm.)

Wydział/ jednostka organizacyjna: CeNT UW
Identyfikator konkursu: CeNT-9-2022
Konkurs na stanowisko: nauczyciela akademickiego (starszego asystenta)

Data ogłoszenia konkursu: 01.04.2022
Termin składania dokumentów: 01.05.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.05.2022

Liczba zgłoszeń: 1
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Jan Stępień
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: kandydat spełnił warunki określone w opisie konkursu. Jego kwalifikacje odpowiadają wymogom niezbędnym do podjęcia pracy w projekcie.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr Piotr Setny



Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Modelowania Biomolekularnego, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Wpływ otoczenia molekularnego na strukturę, funkcję i oddziaływania makrocząsteczek biologicznych

Kierownik projektu: Dr. Piotr Setny

Numer konkursu: CeNT-9-2022

Więcej informacji można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego. 



Termin nadsyłania aplikacji: 01/05/2022

Słowa kluczowe: efekty hydratacyjne, dokowanie molekularne, oddziaływania białko-białko, uczenie maszynowe