Postdoc (Starszy Asystent) w Laboratorium Spektroskopii NMR

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko dr. Mateusza Urbańczyka.Opis:

Tytuł projektu:
Methods of non-stationary signal processing for more sensitive NMR spectroscopy.
Projekt jest realizowany w ramach programu FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:
Celem projektu jest rozwijanie nowych metod przetwarzania danych z „seryjnych” eksperymentów NMR. Metody analizy sygnałów niestacjonarnych będą implementowane w różnych rodzajach eksperymentów – od badań małych cząsteczek i ich mieszanin do makromolekuł. Spodziewanym wynikiem projektu będzie pakiet protokołów eksperymentalnych i programów do przetwarzania danych.

Szczegółowe informacje w załączniku oraz pod adresem:

https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/190/datafile/pdfTermin nadsyłania aplikacji: 25/04/2020

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego, sygnały niestacjonarne, skompresowane próbkowanie, transformacja Radona