Adiunkt w Interdyscyplinarnym Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych

Dziedzina: Chemia, Biofizyka, Bioinformatyka

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.Opis:

Tytuł projektu: Podwójnie zawęźlone białka – granice złożności topologicznej białek,
OPUS 16 NCN

Opis projektu: Celem projektu jest rozumienie roli nietrywialnej topologii w białkach poprzez interdyscyplinarne podejście łączące metody doświadczalne (proteomikę, zaawansowane techniki NMR, SAXS oraz szczypce optyczne) i teoretyczne (wielowymiarowe symulacje komputerowe, metody bioinformatyczne oraz kwantowe). Projekt skupia się na białkach o własnościach enzymatycznych (także patogennych).

Szczegółowe informacje znajdują sie pod adresem: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/165/datafile/pdfTermin nadsyłania aplikacji: 31/03/2020

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: biologia strukturalna, enzymy, szczypce optyczne, degradacja białek, dynamika molekularna, metody ko-ewolucji, fizyka statystyczna